"Nothing is particularly hard if you divide it into small jobs" (Henry Ford °1863 - †1947)

Onze diensten

Sinds jaar en dag zetten wij ons in om onze leden de nodige service te leveren.

Nieuwe reglementeringen, aanvragen voor handelaarsplaten, het retentierecht, administratieve vragen, btw, garantieregelingen, sociale zaken, technische reglementeringen,...onze medewerkers zijn dagelijks in de weer om het voor U na te gaan!

Via ons informatieblad bereikt het onze leden.

De juridische dienst behandelt volgende zaken: invorderingen van onbetaalde facturen, verzoeningspogingen bij geschillen, dealercontracten doornemen, overeenkomsten bekijken, enz... Daarnaast stellen zij ook de administratieve documenten op die een rechtsgeldig karakter moeten hebben omwille van b.v. de strijd tegen fraude, het respecteren van de consumentenwetgeving, enz...

Onze buitendienst gaat langs bij de leden om eventuele vragen te beantwoorden, administratieve documenten te leveren of gewoon om eens bij te praten over het reilen en zeilen binnen het bedrijf. Zo verliezen we onze voeling niet met het terrein!

Op nationaal vlak communiceren we met overheidsinstanties en overlegorganen om de autosector alle kansen te geven om te blijven groeien, om ondernemers te stimuleren verder te laten investeren in hun bedrijf, werknemers en nieuwe technologieën, maar ook om de overheid te laten inzien wat het belang is van onze sector!

De Belgische autosector is één van de belangrijkste sectoren van het land en verschaft duizenden jobs aan zowel hoogopgeleiden,echte vakmannen, administratief medewerkers en leerjongeren.

We hebben al heel wat bereikt, maar er blijft steeds werk voor de boeg!